Tiraaktii wangeelaa fi waldaa macaafa Qulqulluu

Gara Tiraaktii wangeelaafi Waldaa Macaafa qulqulluutti baga nagayaan dhuftan. Galmi Tiraaktii wangeelaafi waldaa macaafa Qulqulluu addunyaa wajjiin oduu Gaarii fayyinaa fi araara Iyyesuus Kiristoosiitti amanuu walii hiruufi ergama yesuus galmaan ga’uudha.